پیك سنجش 887
پیک سنجش همواره از زمان های گذشته به تولید محتوا در حوزه ی مشاوره و اطلاع رسانی کنکور پرداخته است . مشاوره های خوب و حساب شده ای دارد و در حوزه ی اطلاع رسانی کنکور هم کاملا قابل استناد است . 
از طریق لینک زیر می توانید به سایت این نشریه مراجعه کنید و از مطالب آن استفاده کنید .