پارسینه - این مافیا با شناسایی خانواده های متمول در میان دانش آموزان ، با دادن وعده های مبنی بر قبولی تضمینی اقدام به دریافت مبالغ سنگینی از خانواده ها کرده و در مورد دانش آموزان دختر دبیرستانی نیز مواردی به اغفال و سواستفاده غیراخلاقی از آنان پرداخته بود.
با گذشت ده سال از پرونده مافیای کنکور که به سواستفاده و اغفال دانش آموزان تهرانی در تعدادی از آموزشگاههای مشهور کنکور می پرداخت، مقدمات بازگشت تعدادی از این عناصر به آموزش و پرورش تهران در حال فراهم شدن است.

انتخاب: در سال 1383 و 1384 با شکایت تعدادی از خانواده های تهرانی و تحقیقات انجام گرفته مشخص گردید گروهی از مربیان آموزشگاههای کنکور با برقراری ارتباطی با برخی مسئولین آزمون سراسری و دانشگاه آزاد اقدام به ایجاد مافیای کنکور کرده اند.

این مافیا با شناسایی خانواده های متمول در میان دانش آموزان ، با دادن وعده های مبنی بر قبولی تضمینی اقدام به دریافت مبالغ سنگینی از خانواده ها کرده و در مورد دانش آموزان دختر دبیرستانی نیز مواردی به اغفال و سواستفاده غیراخلاقی از آنان پرداخته بود.

با پیگیری آنی پرونده و دستگیری دهها تن از مجرمان مافیای کنکور که تا کنکور آزمون دستیاری پزشکی نیز کشیده شده بود تا چندین سال محیط برگزاری آزمون های ورود به دانشگاه سالم تر از گذشته شده بود اما اخیرا مشاهده شده است که تعدادی از عناصر اصلی مافیای کنکور قصد ورود مجدد به این حوزه و فعالیت در حوزه آموزشگاههای کنکور و دبیرستانها دارند.

این گروه از افراد تلاش دارند با سیاسی کردن پرونده خود، برخورد با خود را نه بدلیل جرائم قانونی و سواستفاده از دانش آموزان و خانواده های آنان بلکه به دلیل مسایل سیاسی جلوه دهند.

این در شرایطی است که پرونده مافیای آموزشگاههای کنکور و فروش سئوالات کنکور با وجود گذشت ده سال از آن هنوز حقایق فاش نشده تکان دهنده ای در درون خود دارد که اطلاع از آن برای مسئولین و افکارعمومی مفید خواهد بود.