رادیو مذاکره، مجموعه ای فایل صوتی در حوزه مذاکره است که به صورت هفتگی و در فضایی غیررسمی و کاملاً غیرحرفه ای، ضبط و به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار میگیرد. این فایلها رایگان است و همیشه رایگان باقی خواهد ماند تا کسانی که به هر دلیل، امکان شرکت در کلاسهای مذاکره را ندارند، از این حوزه علمی مهم فاصله نگیرند. این فایل ها توسط استاد محمدرضا شعبانعلی تهیه و تولید می شوند .

 

لینک دانلود فایل اول: مقدمه در خصوص اهمیت مذاکره

لینک دانلود فایل دوم: مذاکره با خود

لینک دانلود فایل سوم: الگوهای رفتاری در مذاکره

لینک دانلود فایل چهارم: پایه های تصمیم گیری در مذاکره – منطق / احساس / فرهنگ و …

لینک دانلود فایل پنجم: تصورات نادرست در مورد مذاکره – قسمت اول

لینک دانلود فایل ششم: نقشه راه رادیو مذاکره – قرار است به کجا برسیم؟

لینک دانلود فایل هفتم: تصورات نادرست در مورد مذاکره – قسمت دوم

لینک دانلود فایل هشتم: نقطه ترک مذاکره – استعفای عاطفی

لینک دانلود فایل نهم: درباره دروغ – پاسخ به سوالات در خصوص مصاحبه استخدامی

لینک دانلود فایل دهم: درباره امتیازهای مادی و معنوی، نقش جنسیت در امتیاز خواهی و …

لینک دانلود فایل یازدهم: اولین فایل تکمیلی همایش انتخاب و تصمیم گیری با موضوع کمال گرایی…

لینک دانلود فایل دوازدهم: مفهوم اعتماد و اعتمادسازی در مذاکره

لینک دانلود فایل سیزدهم: گفتگوی من با بهرام شهریاری در خصوص مذاکره و کارآفرینی

لینک دانلود فایل چهاردهم: مذاکره گذشته نگر

لینک دانلود فایل پانزدهم: قسمت اول مصاحبه با شاهین فاطمی مدیرعامل چرم درسا

لینک دانلود فایل شانزدهم: قسمت دوم مصاحبه با شاهین فاطمی

لینک دانلود فایل هفدهم: سوغاتی از کویر – گفتگو با مهندس واقفی موسس کمپ کویری متین آباد

توضیح: فایل ۱۸ رادیو مذاکره تولید نشده است.

لینک دانلود فایل نوزدهم رادیو مذاکره: کاربرد تحلیل رفتار متقابل در مذاکره – گفتگو با دکتر علیرضا شیری

لینک دانلود فایل بیستم رادیو مذاکره: هوش هیجانی

لینک دانلود فایل بیست و یکم رادیو مذاکره: مصاحبه با دکتر حیدری، پدر علم مذاکره ایران

لینک دانلود فایل بیست و دوم رادیو مذاکره: بازخوانی فصل اول کتاب فنون مذاکره (تألیف محمدرضا شعبانعلی)

لینک دانلود فایل بیست و سوم رادیو مذاکره:بازخوانی فصل دوم کتاب فنون مذاکره (تألیف محمدرضا شعبانعلی)

لینک دانلود فایل بیست و چهارم رادیو مذاکره: مذاکره مدیر و کارمند (گفتگوی محمدرضا شعبانعلی و خیام عسگری مدیرعامل فراخیز)

لینک دانلود فایل بیست و پنجم رادیو مذاکره: بازخوانی فصل سوم کتاب فنون مذاکره (تألیف محمدرضا شعبانعلی)

لینک دانلود فایل بیست و ششم رادیو مذاکره: مصاحبه استخدامی

لینک دانلود فایل بیست و هفتم رادیو مذاکره: درباره مذاکره مجازی

لینک دانلود فایل بیست و هشتم رادیو مذاکره: مذاکره رقابتی

لینک دانلود فایل بیست و نهم رادیو مذاکره: کارآفرینی

لینک دانلود فایل  سی رادیو مذاکره: توسعه مهارتها

لینک دانلود فایل سی و یکم رادیو مذاکره: خودشناسی

لینک دانلود فایل سی و دوم رادیو مذاکره: خودشناسی قسمت دوم

لینک دانلود فایل سی و سوم رادیو مذاکره: روانشناسی مثبت نگر

لینک دانلود فایل صوتی همایش انتخاب: خلاصه محتوای مربوط به همایش انتخاب ۲۱ مهر ماه ۹۱

لینک دانلود فایل سی و چهارم رادیو مذاکره: استراتژی فردی

لینک دانلود فایل سی و پنجم رادیو مذاکره: یادگیری

لینک دانلود فایل سی و ششم رادیو مذاکره: برند شخصی

توضیح:  با کلیک بر روی فایل میتوانید به آن گوش دهید یا با راست کلیک و انتخاب گزینه Save as… میتوانید فایل را روی کامپیوترتان ذخیره کنید.

منبع : www.shabanali.com