با سلام

همانطور که قول داده بودیم مطالبی پیرامون انتخاب رشته در شبکه ی کنکور قرار خواهیم داد . در ادامه می توانید فایل های زیر را در مورد انتخاب رشته که از سایت دکتر افشار بر گرفته شده دانلود کنید . موفق باشید .

فایل های صوتی انتخاب رشته استاد نیکخو 1 (سال91)  2 (سال88)


فایل های صوتی انتخاب رشته جناب افشار 1  2  3