همه کلمات زبان انگلیسی از اول دبیرستان تا پیش دانشگاهی را با ترجمه فارسی در این نرم افزار بخوانید.
به گزارش اورژانس IT باشگاه خبرنگاران، در راستای معرفی نرم افزارهای ویژه کنکور امروز برنامه زبان عمومی را برای دانلود در اختیار کاربران عزیز می گذاریم.
این نرم افزار شامل همه لغات زبان انگلیسی از اول دبیرستان تا پیش دانشگاهی (به تفکیک پایه) همراه با ترجمه فارسی بوده و برای دانش آموزان و داوطلبان کنکور در رشته های ریاضی، تجربی، انسانی و فنی و حرفه ای قابل استفاده است.