با حمد وسپاس به درگاه خداوند دانا و توانای مطلق و با عرض تبریك و تهنیت به خواهران و برادران عزیزی كه در آزمون سراسری سال 1391 پذیرفته شده و آماده گام نهادن به عرصه وسیع علم اندوزی و انشاا... خدمت به مردم شریف میهن مان می‌شوند و با تشكر از كلیه دستگاههای اجرایی و عزیزانی كه این سازمان را در ایفای هر چه نیكوتر این وظیفه عظیم یاری نموده اند و امتنان از كلیه دست اندركاران برگزاری آزمون و قدردانی از تلاش یكایك كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند كه فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های مختلف تحصیلی دوره های روزانه ، نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، دانشگاه پیام‌نور، پردیس دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و رشته‌های تحصیلی مجازی و بین الملل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی كشور درسال تحصیلی 92-1391 كه گزینش آنها به روش متمركز صورت گرفته است ، جمعاً به تعداد 588866 نفر بر روی سایت سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است كه آمار پذیرفته شدگان هریك از گروههای آزمایشی در هریك از دوره‌های تحصیلی به شرح جدول شماره 1 می‌باشد.

جدول شماره 1- آمار پذیرفته شدگان نهایی رشته های تحصیلی دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)،  ‌نیمه‌حضوری، دانشگاه پیام‌نور، پردیس دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، رشته‌های تحصیلی مجازی و بین الملل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  به تفكیك گروههای آزمایشی در آزمون سراسری سال 1391

                    گروه آزمایشی
 
رشته‌های تحصیلی
جمع
گروه آزمایشی
علوم ریاضی وفنی
گروه آزمایشی
علوم تجربی
گروه آزمایشی
علوم انسانی
گروه آزمایشی هنــر
گروه آزمایشی
زبانهای خارجی
دوره روزانه
105569
37729
46368
16571
2160
2741
نوبت دوم (شبانه )
29884
13211
7426
7674
506
1067
‌دوره نیمه حضوری
2128
251
431
1294
0
152
‌دانشگاه‌پیام‌نور
297674
53481
95076
138691
3163
7263
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
22287
5412
6443
9867
0
565
موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی
125227
54985
41165
21605
2016
5456
مجازی و بین الملل
6097
2350
1951
1796
0
0
جمع كل
588866
167419
198860
197498
7845
17244

با امید به اینكه پذیرفته شدگان این آزمون دراشاعه فرهنگ غنی و انسان ساز مكتب اسلام و بارور نمودن انقلاب اسلامی‌، تداوم بخش دست آوردهای انقلاب اسلامی در دانشگاههاو موسسات آموزش عالی باشند، بدین وسیله از كلیه پذیرفته‌شدگان دعوت می‌نماید :
برای اطلاع از تاریخ ثبت نام و مدارك لازم برای ثبت نام (علاوه بر مدارك مندرج در این اطلاعیه) به سایت اینترنتی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی همراه با مدارك لازم مراجعه نمایند.

بدیهی است درصورتی كه  دانشگاه یا موسسه ای برنامه زمانی را در سایت اینترنتی درج ننموده باشد پذیرفته شدگان محترم لازم است مطابق برنامه زمانی ثبت نام به شرح جدول شماره 2 این اطلاعیه برای ثبت‌نام به محل قبولی مراجعه فرمایند.


جدول شماره 2 – برنامه زمانی ثبت نام از پذیرفته شدگان برای آن دسته از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی كه در سایت اینترنتی خود  برنامه زمانی اعلام ننموده اند براساس حرف اول نام خانوادگی 
 

روز و تاریخ ثبت نام
ترتیب حرف اول نام خانوادگی
یكشنبه 26/6/91
الف – ب – پ – ت – ث –ج – چ
دوشنبه 27/6/91
ح – خ- د –ذ– ر – ز- ژ – س
سه‌شنبه 28/6/91
ش – ص- ض – ط – ظ- ع – غ – ف – ق – ك 
چهار‌شنبه 29/6/91
گ – ل – م – ن – و - هـ - ی

توضیح: آن دسته از داوطلبانی كه به جای كد رشته قبولی در مقابل اسامی آنها كدهای 11، 12 ، 14، 15 و 16 درج گردیده توجه داشته باشند كه به ترتیب در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه شاهد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه علوم قرآن وحدیث و دانشگاه مذاهب اسلامی (واحد بندرعباس) قرار گرفته‌اند لذا ضرورت دارد براساس برنامه زمانی اعلام شده كه طی اطلاعیه‌ای در روز دوشنبه مورخ 27/6/91  ازطریق نشریه پیك سنجش و در سایت این سازمان درج خواهد شد برای مصاحبه به آدرس محل اعلام شده در اطلاعیه مراجعه نمایند.
ضمناً داوطلبانی كه به جای كد رشته قبولی در مقابل اسامی آنها كد 17 درج گردیده با توجه به اینكه قبلاً در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی قرار گرفته اند، می بایست جهت تكمیل پرونده حداكثرتا 72 ساعت بعد از اعلام نتایج نهایی به هسته های گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود مراجعه نمایند.