در این مطلب برای شما مطالب برنامه ی فرصت برابر 9 خرداد 1391 را آماده کرده ایم که شامل آزمون شیمی به همراه آموزش روش مطالعه ی درس عربی است که می توانید در ادامه آن را دانلود کنید .
دانلود